Stichting Band met Band

Algemene gegevens

Algemene gegevens van de stichting

Stichting Band met Band is een rechtspersoon. De stichting is niet alleen ingeschreven bij de KvK maar is ook door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aftrekbaar van de belasting.


Nummer Kamer van Koophandel:  301 920 25
RSIN nummer (ANBI): 81 31 86 778
BTW nummer: NL.8131.86.778.B01, de stichting is vrijgesteld van BTW
Bankrekening ING:  NL48 INGB 0009 6959 55
SEPA Incasso ID:  NL71 ZZZ 3019 2025 0000
Postadres: Boekdrukkersgilde 12, 3994 XV Houten
Mailadres: info@bandmetband.nl