Stichting Band met Band

Nieuws

Bestuursreis 2019

De laatste bestuursreis naar Band In maart zijn Jan Hoetmer, Kees van Dam en Willem Sytsma afgereisd naar Roemenië, de laatste formele bestuursreis van Stichting Band met Band. Zoals al eerder gemeld zijn we eind 2018 gestopt met onze activiteiten in Band. De reis in maart stond in het teken van overdracht en afscheid nemen. Afscheid nemen van de vele waardevolle en dierbare contacten die ons de afgelopen jaren hebben geholpen bij ons werk in Band.Paul Crisan, ons contact vanaf het eerste uur, had mooi nieuws. Het verband van de gezamenlijke zigeunerkerken in Roemenië is formeel door de Roemeense overheid erkent als kerkgemeenschap. Dit betekent o.a. dat er financiële middelen van de overheid beschikbaar zijn voor het onderhoud en gebruik van kerkgebouwen en dat opgeleide pastors salaris krijgen van de overheid.
Fantastisch nieuws voor Band. Het eerste geld is al beschikbaar gesteld aan de kerk in Band. En voor pastor Kosti betekent dat, als zijn al gevolgde opleiding tot pastor erkend wordt, hij salaris ontvangt van de overheid. Mocht zijn opleiding niet direct erkend worden dan moet hij nog een jaar een aanvullende opleiding volgen.

‘s Middags waren we te gast in de Hongaars gereformeerde kerk in Berghia, de laatste jaren onze uitvalsbasis van de jongerenprojecten HgR. Ook met hen zijn wij verbonden in Christus.
We laten heel wat achter, maar de band met Band zal zeker niet verbroken worden. Natuurlijk houden we contact en zijn we benieuwd hoe het verder gaat in Band. Wie weet komt er nog een keer een diaconale jeugdreis naar Band.

Wij willen u bedanken voor uw meeleven, uw gebed en financiële bijdragen door de jaren heen. We hebben zo, onder Gods zegen, ons project onder de zigeunerbevolking in Band kunnen uitvoeren.

Met hartelijke groet,
Judith, Jan, Kees en Willem

Nieuwsbrief November-2018

Velen van u hebben jarenlang meegeleefd met onze broeders en zusters in Band. Meer dan 150 jongeren uit onze gemeente zijn in het kader van ‘Houten goes Romania’ de afgelopen jaren in Band geweest. Daarom willen we u informeren over een belangrijke stap. De stichting Band met Band stopt op 1 januari 2019 met haar activiteiten in Band.

In 2003 begon het avontuur in Band. Het bezoek van een groep jongeren uit Houten in het kader van het diaconale project “Houten goes Romania” (HgR) resulteerde in de start van de stichting Band met Band (BmB). Zo werd de band gelegd voor een inmiddels 15 jarenlange intensieve samenwerking. Door de jaren heen mocht BmB op diverse manieren een zegen zijn voor de zigeunergemeenschap in Band. De bouw van het daycenter, de acht diaconale HgR-jongerenreizen, de vele tussendoor-reizen, de klus-teams, het vrouwenprogramma en het kinderprogramma en de jaarlijkse kerstpakketten-actie zijn daar mooie voorbeelden van. Sinds april 2009 vinden er iedere zondag kerkdiensten plaats in het daycenter.

Het geloof in God en de liefde voor de ander bracht ons samen en verbindt ons nog steeds. De liefde van Hem kent geen grenzen, rangen of standen. Intensief was er contact met de pastor en andere leden van de kerkgemeenschap, Paul Crisan, de Gypsie Union, het regionale verband van zigeunerkerken, en de plaatselijke autoriteiten en de laatste jaren ook met de Hongaars gereformeerde kerk in Berghia.

Ons streven om samen met bevoegde instanties, professionele naschoolse opvang voor de zigeunerkinderen te realiseren in het daycenter is helaas nog steeds niet van de grond gekomen. We hebben gemerkt dat dit vanuit Nederland niet goed aan te sturen en te realiseren is. Dit vraagt aanwezigheid, continue aandacht en actie op de locatie zelf. Iets wat wij niet kunnen leveren.

Toekomst
Daarom staan we nu voor een belangrijke stap. We denken als bestuur van de stichting Band met Band dat we zijn aangekomen bij een moeilijk, maar ook in zekere zin een mooi moment: het overdragen van onze activiteiten in Band. Het is goed dat de zigeunergemeenschap en het bestuur van de zigeunerkerk zelf de zaken verder oppakt.

We zijn onze activiteiten in Band aan het afbouwen en inmiddels is in juni 2018 het gebruiksrecht van het daycenter formeel overgedragen aan de Roemeense stichting Asociația Romilor Creștini Band. In het bestuur van de Roemeense stichting hebben, naast pastor Kosti, ook een tweetal gemeenteleden zitting. Het daycenter is formeel eigendom van de Gypsie Union.

We dragen zorg voor een goede en zorgvuldige overdracht, zodat de activiteiten onder de zigeunergemeenschap en het beheer van het daycenter de komende jaren gecontinueerd worden. Tijdens ons bezoek in juni is een brief van ons voorgelezen in de kerk. We hebben hierin een toelichting gegeven op het besluit. De brief werd met applaus begroet en men was oprecht dankbaar voor alles wat wij voor Band hebben betekend. Samen hebben we onze Heer gedankt dat Hij dit alles mogelijk heeft gemaakt en ons door de jaren heen heeft geleid.

De band met Band zal zeker niet verbroken worden. Natuurlijk zullen we de contacten houden, 15 jaar intensief contact verbreek je niet zo maar. We staan alleen meer op afstand en gericht op ondersteuning daar waar nodig, bijvoorbeeld op het geestelijk/spiritueel gebied. Binnen het bestuur van BmB zullen we nog bespreken hoe en op welke wijze wij de ondersteuning na januari 2019 verder vorm willen geven en wat dat betekent voor de doelstelling en voortbestaan van de stichting. Wij houden u op de hoogte.

Giften
Zolang stichting Band met Band niet formeel is ontbonden blijven uw giften welkom. Ook blijven ze aftrekbaar van de belasting. Wij zullen de middelen inzetten voor de zorgvuldige overdracht, de continuering van de activiteiten en het vormen van een zogenaamde bruidsschat. Hiermee willen we de nieuwe Roemeense stichting een financiële buffer meegeven om een goede start te kunnen maken.

Bestuursreis 2018

Begin juni is het bestuur weer voor haar jaarlijks bezoek in Band, Roemenie, geweest. het was ditmaal een speciale reis omdat in de planning las onze Roemeense stichting over te dragen aan de Roemenen.

We kunnen terug zien op een geslaagde reis. Niet alleen is het fijn om weer in band te zijn. Ook in Berghia werden we warm welkom geheten. Daar waar 's-zondags de kerk in Band behoorlijk vol zit waren er 's-avonds in Berghia, naast ons, slechts 4 mensen. In Band hebben we avondmaal gevierd dat daar ook gepaard gaat met het wassen van de voeten. Een mooi gebaar van nederigheid en gelijkheid naar elkaar en een bijzondere ervaring.

Zakelijk gezien liep de reis heel voorspoedig. In één dag hadden we de stukken bij de advocaat en de bank geregeld. Kennelijk kan het wel 'op z'n Nederlands'. Met deze actie is onze Roemeense stichting overgedragen aan de zigeuners zelf. Zij kunnen hiermee formeel geld krijgen van verschillende instanties. De gemeente Band heeft al geld toegezegd voor een gasaansluiting van het Daycenter. De gemeenschap in Band was hier heel blij mee. Minder gelukkig zijn ze met het feit dat met deze overdracht ook een stukje loslaten van onze kant komt kijken.

Door deze voorspoedige afwikkeling van de zakelijke kant hadden we ook nog tijd voor een flinke wandeling door de Turda kloof en een toertocht met de auto lang bekende toeristische plaatsen. We hebben ons dan ook als toerist gedragen: kasteel bezoeken, koffie met gebak , etc.

Al met al een voorspoedige en fijne reis met toch wat gemengde gevoelens voor beide partijen. Loslaten is, zo blijkt, altijd weer een moeilijk proces. We bidden hen Gods zegen toe en wijsheid om zorgvuldig en deskundig met deze nieuwe verantwoordelijkheid om te gaan.


Duikers in het nieuws

De eindejaarsacties zijn weer voorbij. Zowel de oliebollenactie als de oudejaarsduik waren een succes.
Op 31 december werden weer de oliebollen en appelbeignets van de echte bakker verkocht. Zakken vol gingen over de toonbank hetgeen voor het goede doel weer €260,00 op leverde.


's-Middags (ook 31 december 2016) was de oudejaarsduik. Zo'n 25 bikkels die komende zomer mee gaan met de HGR2017 reis doken in het koude water. De gevoelstemperatuur lag die dag onder nul!
De duikers haalden, door middel van sponsors, bijna €2.000,00 op voor de zigeunerkinderen in Band (Roemenië)
De foto's hieronder geeft een korte impressie.

Ook Omroep Houten was aanwezig met een cameraploeg. Klik op onderstaande link om de uitzending te zien.

Omroep Houten doet verslag van oudejaarsduik


Wilt u ook sponsor zijn? Het kan nog steeds.
Maak dan uw gift over op rekening NL48INGB0009695955 onder vermelding van
"Duik + naam van degene die u sponsort."
.

Bedankt voor uw steun !


Oudejaarsduik 2016-2017

Oudejaarsduik? Inderdaad, omdat nieuwjaarsdag dit jaar op een zondag valt doen wij niet mee aan de traditionele nieuwjaarsduik maar organiseren we zelf een oudejaarsduik op 31 december 2016. Zo duiken wij het oude jaar uit, het nieuwe jaar tegemoet.
We duiken weer voor de kinderen in Band. Elk jaar, maar vooral het jaar dat er een HGR reis is, springen sympathisanten het koude water in. Zij laten zich sponsoren door familie, vrienden, buren en collega's.
Het is een traditie!

Wilt u ook sponsor zijn?
Maak dan uw gift over op rekening NL48INGB0009695955 onder vermelding van
"Duik + naam van degene die u sponsort."
.

Het mooie is dat u niet alleen de kinderen in Band helpt, maar ook nog een leuk activiteit tot een welslagen helpt. Want u komt natuurlijk kijken !


Zomerband 2016

HGR2015

Kort verslag van de reis in juli 2015


Zomerband is een tussenreis naar Band door jongeren die vorig jaar met het HGR2015 project mee zijn geweest. Zo'n project maakt vaak zoveel indruk dat ze spontaan 'tussenreis' willen organisaren. Daar werken we graag aan mee. Een zomerband duurt slechts een week en omvat vooral kinderwerk.

Kinderwerk
Elke dag verzorgden we een programma voor de kinderen in Band. De dag begon altijd met een bijbelverhaal. Zo hebben we het dit keer o.a. gehad over de dwaze en wijze meisjes met hun olielamp. Na afloop mochten de kinderen zelf een 'olielamp' maken. Op de foto zie je het resultaat.

Sport
Wat is kinderen en tieners zonder sport. Daarom was er in de middag een sportevenement. Voetbal is, ook in Roemenië, erg populair. Voor dat de wedstrijd begint moet je natuurlijk even een jel schreewen. Wij deden het bescheiden ...

Hygiëne programma
Elke maand is er een hygiene- of vrouwenprogramma. Dus ook in de zomer wanneer er veel naar de bossen zijn om bessen te plukken voor de verkoop. Zij die thuis blijven kunnen het maar wat goed gebruiken: alles om jezelf en het huis schoon te houden.

Burgemeester
Er zijn verkiezingen geweest en er is een nieuwe burgemeester verkozen. Wij onderhouden goede contacten met de plaatselijke overheden dus hebben we kennis gemaakt. Ons is beloofd dat we alle steun krijgen die nodig is en binnen de mogelijkheden van de burgemeester ligt. In het verleden betekenden die woorden niet veel, maar we hebben goede hoop dat het vanaf nu wel iets beter gaat. Men is nog steeds blij met de steun die wij de zigeuners geven.


Oliebollenactie

Jaarlijkse oliebollenactie

Elk jaar houden we een oliebollenactie voor de kinderen in Band.

Van Schalkwijk Echte bakker is ook dit jaar weer onze leverancier van de heerlijke oliebollen en appelbeignets. Van Schalkwijk is meerdere jaren achtereen uitgeroepen tot Beste Echte Bakker in onze regio.
Deze heerlijke oliebollen kosten:
Oliebollen met rozijnen: €0,85 per stuk en 10 voor €7,75
Oliebollen zonder rozijnen: €0,85 per stuk en 10 voor €7,75
Appelbeignets: €1,30 per stuk en 5 voor €6,00


Helaas kunnen wij uw bestelling alleen in behandeling nemen als u ook op 26 december heeft betaald!Wilt u met Oud & Nieuw ook lekkere verse oliebollen (met of zonder krenten) of appelbeignets, vul dan het Bestelformulier in.

U kunt uw bestelling ophalen op 31 december tussen 10.00 en 12.00 uur in kerkgebouw “Het Kruispunt” aan Het Spoor 51. Voor een kleine vergoeding van €2,50 leveren we uw bestelling op 31 december tussen 11:00 en 12:00 uur thuis af.

Nieuwjaarsduik

Traditiegetrouw zullen 'onze bikkels' op 1 januari om 12:00 uur weer de Rietplas in Houten in duiken voor de kinderen in Band. Elk jaar, maar vooral het jaar dat er een HGR reis is, springen sympathisanten het koude water in. Zij laten zich sponsoren door familie, vrienden, buren en collega's.
Het is een traditie!

Wilt u ook sponsor zijn?
Maak dan uw gift over op rekening NL48INGB0009695955 onder vermelding van
"Duik + naam van degene die u sponsort."
.

Het mooie is dat u niet alleen de kinderen in Band helpt, maar ook nog een leuk activiteit tot een welslagen helpt. Want u komt natuurlijk kijken !


HGR2015-deel2

HGR2015

Kort verslag van de reis in juli 2015


Ook deze zomer zijn we weer met jongeren naar Band geweest. In totaal zo'n 40 personen hebben zich ingezet voor de zigeuners in Band.

Kinderwerk
Elke dag verzorgden we een programma voor de kinderen in Band. Dit bestond uit verschillende activiteiten zoals sport, spel, knutselen, toneel. Hieraan voorafgaand werdt de dag altijd begonnen met een bijbelverhaal. Het thema dit jaar was 'Kinderen in de Bijbel'.

Bouwen
Het Daycenter is weer verder opgeknapt. Er zijn altijd kleine klusjes te doen als het kitten van de douche of het repareren van hang en sluitwerk. De grootste klus is dit jaar het schilderwerk van de buitenzijde geweest. Het gebouw is nu blauw en valt goed op in het dorp. Als je door Band bent gereden moet je het gebouw hebben gezien. Het is echt een eye-catcher.

Verblijf
We verbleven dit jaar voor het eerst bij de Hongaarse gemeenschap in Berghia, een kleine 10 minuten rijden van Band. Dat scheelde enorm veel reistijd vergeleken met andere jaren. Het was ook wat meer 'back to basic' hetgeen beter aansluit bij het project. Dit gebouw zag er zo uit:


Feestelijke dienst in Band

Zondagmorgen om 10.00 uur kwamen we aan bij het daycenter van Band. Kosti had ons verklapt dat er een verrassing zou komen. Wij waren benieuwd, de kerk zat vol!
Er werd weer veel gezongen; Pastor Kosti preekte, er werd weer hardop gebeden, want in Band roepen ze God aan. Pastor Relu uit Chinari hield een mooie preek en Jan mocht iets vertellen over de gelijkenis van de zaaier. Daarna mochten 9 mesnen zich omkleden, want ze wilden gedoopt worden. Ze kwamen in witte kleren terug. Pastor Kosti las voor uit Johannes 3 over het gesprek Nicodemus, Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.

Een oude badkuip werd met bakken vol water en vele volle waterkokers gevuld. De badkuip stond in de hal van de bovenste verdieping.
Omstebeurt kwamen de witte dopelingen naar voren. Ze deden in de badkuip een belijdenis, dat ze Jezus willen volgen tot de dood. Daarna werden ze koppie onder gedaan door Kosti, Relu en Jan en gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Erg indrukwekkend om mee te maken.

Jan Hoetmer


Reisverslag bestuursreis Maart

Het bestuur van stichting Band met Band (in gezelschap van Jannes de Jong) is enkele dagen in Roemenië geweest. Vrijdag 25 maart zouden we vertrekken. Doordat er even iets mis was gegaan op de landingsbaan mocht ons vliegtuig niet vertrekken. Na het omboeken van onze tickets zijn we retour naar Houten gegaan. Zaterdagochtend vertrokken we opnieuw, en ditmaal met succes. 's Avonds waren we in Tirgu Mures.

Zondagochtend hebben we een feestelijke dienst meegemaakt in Band. De zaal zat helemaal vol. Er werden negen mensen gedoopt. Jannes maakte overuren met het vertalen.
Na de dienst zijn we gastvrij ontvangen bij Clara en Florin. Omdat wij zaterdag niet aanwezig konden zijn, hadden ze de kinderclub verplaatst naar zondagmiddag. Zo zagen wij 101 kinderen gedisciplineerd luisteren en meedoen onder leiding van Clara en Florin. Van kleuter tot puber, iedereen zat even later met overgave een kleurplaat te kleuren.

De hele maandag stond in het teken van gesprekken en bezoeken. Eerst hebben we uitgebreid met de kerkenraad gesproken. Wat is er nu het meest nodig? Wat kan er deze zomer door Houten goes Romania gedaan worden? We merken dat de mannen popelen om ook zelf te werken aan het Daycenter. Ze komen met concrete voorstellen. Opvallend is dat ze graag willen dat er deze zomer contact komt tussen hun jongeren en onze jongeren. Dus niet alleen kinderwerk!

Daarnaast zitten ze te springen om Bijbels. Die zijn er nu veel te weinig.
We proeven dat de mannen verantwoordelijkheid willen dragen voor hun gemeenschap, en dat ze leven in vertrouwen op God. Een reden voor dankbaarheid!
Na het overleg hebben we (in twee groepjes) enkele bezoekjes afgelegd, waaronder een kraambezoek bij Tibi en zijn vrouw. Ook hebben we even gekeken op de camping waar HoutengoesRomania ‘s zomers bivakkeert.

Terwijl Andrea en Eveline op de thee gingen bij Addie jr. hebben Jan, Willem en Jannes gepraat met Bela cs. Wij betreuren het dat er twee groepen zijn ontstaan, maar wij blijven buiten het meningsverschil; wij steunen het project rond het Daycenter en de officieel aan de gemeente verbonden voorganger.

Maandagavond zijn we met Kosti, de kerkenraad en Clara, en Paul Crisan gaan eten in Tirgu Mures. De laatste praktische zaken werden doorgenomen. Vooral hebben we geanimeerd zitten praten. De gesprekken veranderden in met elkaar doorpraten over vertrouwen op God en Bijbelteksten bespreken! Met het rijke gevoel elkaar als broeders en zusters in Christus te kennen, namen we afscheid. Met een voldaan gevoel zijn we op dinsdag 29 maart – zonder oponthoud – in Houten teruggekomen. Deze reis heeft ons ervan overtuigd dat er zegen rust op het project. We blijven ons van harte inzetten voor de mensen in Band!


Nieuwsbrief juni 2012

Op dit moment zijn veel ogen in Europa gericht op Polen en Oekraïne. We praten u graag bij over het werk van onze stichting voor de zigeuners in Roemenië.

Band
Na alle commotie die er geweest is, is de situatie in Band weer als vanouds. Op de achtergrond blijft Bela pogingen doen om een positie te verwerven binnen de gemeente. Lukt dat niet, dan zoekt hij wegen om moeilijkheden te veroorzaken. Het is daarom goed dat alle officiële instanties achter Costi staan. Onze projecten, maandelijks voor vrouwen en wekelijks voor kinderen, gaan gewoon door.

Bestuur - activiteiten in Nederland
In april was er veel te doen. Allereerst was er de huis-aan-huiscollecte in Houten. Onze collectanten hebben € 1345 opgehaald. Door verdubbelaars is dit bedrag omgetoverd tot € 3481,40. Iedereen, collectanten en verdubbelaars, hartelijk bedankt! In mei mochten we een collecte houden in de Gereformeerde kerk in Houten; de opbrengst van deze collecte was € 546,34.

Eind april zijn Costi, Lollo en Arpi naar Nederland gekomen. Ze wilden hier bepaalde zaken aanschaffen en verschillende mensen te ontmoeten. Arpi is de toetsenist van de kerkband in Band, Lollo en Costi nemen er zang voor hun rekening. Met veel genoegen hebben we daarom een muziekavond georganiseerd. Op deze avond werd gezongen door gospelkoor Njoy, en door de drie heren uit Band. Ook Jani Westhiner, de zigeunervoorganger uit Veldhoven was aanwezig met enkele familieleden. Zijn (schoon)dochters en zoon ontroerden ons met mooie zang. Samenzang zorgde voor verbroedering. Jammer dat er niet veel aanwezigen waren op deze avond.

30 april: Koninginnedag! Het was stralend mooi weer, bier en frisdrank stroomden rijkelijk. De toiletten, door vrijwilligers voor stichting Band met Band beheerd, werden goed benut. Dit leverde € 641 op voor onze kas. Onze Roemeense gasten hebben genoten van het Hollandse feest met rommelmarkt. Als klap op de vuurpijl heeft Arpi meegedaan aan “ fiets-‘m-er-in”. Een filmpje van zijn actie is te bekijken op youtube: Arpi fietst 'm er in, je ziet Arpi vanaf de 5e minuut.

Website
Om u op de hoogte te houden van het wel en wee vindt u na de zomervakantie het nieuws over onze activiteiten op de nieuwe website. Zeer binnenkort hoort u meer…

Felicitaties
Andrea den Dulk, die voor ons in Roemeniё allerlei juridische/organisatorische zaken uitzoekt, is deze maand getrouwd in Tirgu Mures. Jannes de Jong, die veel (vertaal)werk voor Band met Band heeft verzet, trouwt in juli met zijn Roemeense liefde. In augustus trouwen, iets dichter bij huis, twee andere enthousiastelingen: Lianne Sytsma en Tom van Ommen. Iedereen van harte gefeliciteerd!


Nieuwsbrief januari 2013

LOPENDE BAND
De nieuwsbrief van stichting Band met Band
Jaargang 5, nummer 17, januari 2013

U heeft de nieuwsbrief even moeten missen. De laatste dateert al weer van zomer 2012. We hebben echter niet stilgezeten in de afgelopen periode. Er zijn zeker weer volop (nieuwe) ontwikkelingen te melden vanuit Band en Houten.

Houten goes Romania 2013
In september 2012 is de aftrap gehouden voor Houten goes Romania 2013. De 6de editie inmiddels al weer van het diaconale jeugdproject van de gereformeerde kerk in Houten. Om de twee jaar, de eerste keer was in 2003, gaat een groep jongeren (leeftijd 17 – 21 jaar) naar Band om daar in de zomer 14 dagen actief te zijn onder de jeugd van de zigeunerbevolking. Naast kinderwerk, iedere ochtend en middag een programma, wordt er ook gebouwd en geklust aan het daycenter. Komende zomer reizen 30 jongeren en 6 volwassen af naar Band. Ter voorbereiding op deze reis worden er veel acties gehouden om het project te kunnen bekostigen (totale kosten begroot op € 20.000,-) . Naast een eigen bijdrage van € 300 wordt door de deelnemers op vele manieren geld opgehaald met acties. Zo was de oliebollenactie eind december en de Nieuwjaarsduik op 1 januari een succes. In Houten is het de gewoonte dat gemeenteleden zaterdags de kerk schoonmaken. In het kader van het project kunnen gemeenteleden de schoonmaak nu afkopen. Een deelnemer neemt dan de schoonmaak over. De actie, die loopt tot juni 2013, heeft nu al een aardig bedrag opgebracht, € 400. In april wordt er een deur-aan-deur collecte gehouden in de gemeente Houten. Iedere deelnemer aan de reis is verplicht ‘te lopen’. Voor een aantal activiteiten in het Kruispunt (o.a. bruiloften) wordt de catering verzorgd. Op Koninginnedag is er het inmiddels niet meer weg te denken ‘wc-zitten’, een actie die elk jaar een aardig bedrag opbrengt. Kortom volop activiteit in de voorbereiding op het project in de zomer. In een volgende nieuwsbrief leest u er meer over.

November 2012
Zaterdag 10 november is het bestuur bijeen geweest in Leersum voor haar jaarlijkse retraite. In deze bosrijke omgeving werd met name doorgepraat over de organisatie rondom het project naschoolse opvang, educatief programma voor kinderen. Duidelijk was dat het regelen van allerlei zaken vanuit Nederland de voortgang van het project niet verder bracht. Ondanks allerlei goede bedoelingen van de bestuursleden en de contacten in Roemenië werd er geconstateerd dat er te weinig vooruitgang werd geboekt. Als suggesties werd aangedragen Andrea den Dulk, een Nederlandse vrouw getrouwd met een Roemeen en al jaren woonachtig in Tirgu Mures, te benaderen of zij voor onze stichting een aantal zaken zou willen uitzoeken en in gang wil zetten. Na jarenlange inzet voor de stichting op het gebied van communicatie / PR en het regelen van allerlei acties en activiteiten hebben we deze dag ook afscheid genomen van Eveline Andringa. Zij wil zich de komende jaren op andere activiteiten richten. Eveline, nogmaals bedankt voor je inzet en betrokkenheid! We missen je nu al. Aan het eind van de dag hebben we onze hemelse Vader gevraagd de activiteiten van de stichting te zegenen en onze broeders en zusters in Band nabij te zijn in hun vaak armoedige en moeilijke omstandigheden.

Bestuurreis november 2012
Eind november zijn vier bestuursleden afgereisd naar Band. Het belangrijkste agendapunt van deze reis was allerlei zaken te regelen en in gang zetten voor het project ‘naschoolse opvang’. Dit educatieproject is al lange tijd benoemd als één van de hoofddoelen van de stichting. Met Andrea den Dulk zijn afspraken gemaakt om de (administratieve) zaken die in Roemenië geregeld moet worden in kaart te brengen. Juridisch gezien zal er een stichting in Roemenië opgericht of een samenwerkingsverband opgezet moeten worden om in aanmerking te komen voor subsidie. Er komt, zo hebben we ervaren, namelijk aardig wat bij kijken om te starten met een groep van 10-15 kinderen in de leeftijd van 7-8 jaar. De bureaucratie in Roemenië is (nog steeds) groot. De wet- en regelgeving zijn op dit gebied redelijk veeleisend en worden nogal eens gewijzigd. Tijdens ons bezoek zijn samen met Andrea vruchtbare gesprekken gevoerd met de directeur van de plaatselijke school en de burgermeester. Zij willen zich van harte inzetten voor het project. Andrea zal een projectomschrijving maken bij de subsidieaanvraag. Zowel de burgemeester als de schooldirecteur hebben toegezegd hun invloed aan te wenden om het project te laten slagen. De contacten met Kosti, de zigeunerpastor, en andere gemeenteleden waren weer warm. We zien dat hij als pastor hart heeft voor zijn gemeenteleden en er alles aandoet om het evangelie iedere zondag weer onder de zigeuners te verkondigen. Ook nu weer mochten wij zondag een hartverwarmende kerkdienst meemaken. Tijdens deze reis hebben we ook allerlei zaken geregeld ter voorbereiding op de zomerreis van 2013. In het najaar is in het daycenter ook hard gewerkt aan de sanitaire voor-zieningen. Wc’s, douche en wastafels zijn geïnstalleerd en er is stromend water!!!

Wat staat ons de komende maanden te doen?

  • Houten goes Romania 2013: Dit diaconale project zal veel tijd en aandacht vragen. We kijken nu al uit naar de zomer!
  • Project naschoolse opvang: Samen met Andrea proberen we toe te werken naar de start van dit programma in september 2103. Het vraagt nog veel uitzoek- en regelwerk.
  • 10 jaar Band met Band: In november 2013 bestaat de stichting 10 jaar. We zullen dit jubileum zeker niet stilletjes voorbij laten gaan. Over het hoe en wat wordt hard nagedacht. U hoort nog van ons.

Wat kunt u voor ons betekenen?
Bidden voor de kerkgemeenschap, dat zij in vrede met elkaar om mogen gaan en daarin de liefde van Christus kunnen laten zien en een voorbeeld mogen zijn naar de omgeving. Bidden voor pastor Kosti en zijn vrouw Aranka. Zij kampen allebei met gezondheidsproblemen. Bidden voor onze broeders en zusters in Band voor werk en dus inkomsten voor de zigeuners, zodat zij ook goed voor hun kinderen kunnen zorgen. Een zegen vragen over de voorbereidingen voor het project naschoolse opvang en het diaconale jeugd project in de zomer.

Wilt u ons financieel steunen? Dat kan ook! U kunt u bijdrage overmaken op ING 96 95 955 t.n.v. stichting Band met Band te Houten (Anbi geregistreerd).


Nieuwsbrief november 2013

LOPENDE BAND
De nieuwsbrief van stichting Band met Band
Jaargang 5, nummer 18, november 2013

Het is weer de hoogste tijd voor een nieuwsbrief. We informeren u graag over wat er de afgelopen periode is gebeurd en welke vooruitgang we op diverse terreinen hebben geboekt.

Houten goes Romania 2013
In de vorige nieuwsbrief informeerden we u over alle voorbereidingen voor Houten goes Romania 2013. De 6de editie inmiddels al weer van het diaconale jeugdproject van de gereformeerde kerk in Houten. Om de twee jaar, de eerste keer was in 2003, gaat een groep jongeren (leeftijd 17 – 21 jaar) naar Band om daar in de zomer 14 dagen actief te zijn onder de jeugd van de zigeunerbevolking. Naast kinderwerk (iedere ochtend en middag een programma ) wordt er ook gebouwd en geklust aan het daycenter.
Inmiddels kijken we met dankbaarheid terug op een zeer geslaagd project. Van 19 juli tot 2 augustus verbleven ca 35 jongeren en volwassenen in Band, om te bouwen in en om het daycenter, en kinderwerk te doen. In het daycenter is met name veel werk verzet op de benedenverdieping. Wanden en plafond zijn afgewerkt, en op de 1e verdieping is een tijdelijke keuken aangelegd, allemaal als voorbereiding op de start van de naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding. Buiten is een hek gemaakt zodat kinderen veilig buiten kunnen zijn zonder de weg op te lopen.

Er wordt hard gewerkt aan plafond en wanden.

Als onderdeel van het kinderwerk zijn er Bijbelverhalen verteld (en nagespeeld), is er een vierkamp georganiseerd waar de kinderen zich helemaal konden uitleven en zijn er diverse andere (creatieve) programma’s uitgevoerd.
Er is in de 2 projectweken veel bereikt, er zijn geen ongelukken gebeurd, de onderlinge sfeer was erg goed, en de band met onze Roemeense vrienden is weer versterkt. Veel reden om dankbaar terug te kijken.

Voortgang naschoolse educatie
In mei/juni van dit jaar is een afvaardiging van het bestuur naar Band afgereisd om verdere stappen te zetten in het opzetten van naschoolse educatie. Met onze contactpersoon Andrea den Dulk zijn meerdere gesprekken gevoerd om helder te krijgen wat er bouwtechnisch en juridisch nog gedaan moet worden om de naschoolse educatie van de grond te krijgen. Het is nu duidelijk hoe het bestuur van de Stichting die in Roemenië dit project gaat aansturen, eruit gaat zien. Ook zijn er voorbeeld-contracten met leerkrachten beschikbaar, zodat we het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Wel blijkt het moeilijker dan gedacht om een geschikte leerkracht te vinden die voor de naschoolse educatie aangesteld kan worden. Zorgvuldigheid is hier (nog) belangrijker dan tijd, we willen bij de keuze niet over één nacht ijs gaan. Samen met Andrea, Paul Crisan (een andere belangrijke contactpersoon ter plaatste) en natuurlijk pastor Kosti werken we hard aan de realisatie van ons doel: School for kids! om de neerwaartse spiraal voor de zigeunerkinderen in Band te doorbreken, en hen weer perspectief voor de toekomst te geven.

Wat staat ons de komende maanden te doen?

Project naschoolse opvang: Samen met Andrea en anderen werken we toe naar de start van de naschoolse educatie. We komen steeds dichter bij ons doel, maar met name het vinden van een geschikte leerkracht vraagt zorgvuldigheid en kost tijd.

10 jaar Band met Band: Deze maand bestaat de stichting 10 jaar. Over de precieze invulling wordt nog nagedacht, maar de datum voor de reünie is bekend! Reserveert u vast: zaterdagmiddag 15 maart 2014 voor de reünie 10 jaar Band met Band. De reünie wordt gehouden in Het Kruispunt, Het Spoor 51 te Houten

Wat kunt u voor ons betekenen?
Bidden:

  • voor de kerkgemeenschap, dat zij in vrede met elkaar om mogen gaan en daarin de liefde van Christus kunnen laten zien naar de omgeving. Dat ze de komende winter gezond mogen doorkomen.
  • dat er een geschikte leerkracht wordt gevonden voor de naschoolse educatie.
  • voor Kosti, Andrea, Paul Crisan en hun gezinnen. Voor gezondheid en kracht voor het werk dat ze doen.

Wilt u ons financieel steunen? Dat kan ook! U kunt u bijdrage overmaken op ING 96 95 955 (IBAN: NL48INGB0009695955) t.n.v. stichting Band met Band te Houten (de stichting heeft een ANBI verklaring).


Bedankt

Het oude jaar is voorbij en het nieuwe jaar is van start gegaan. De jaarwisseling gebruiken we traditiegetrouw om een tweetal acties te doen: De oliebollenactie en de Nieuwjaarsduik.


Oliebollenactie
De laatste actie van 2013 was weer een succes. Heerlijke oliebollen en appelbeignets verkocht. Deze decemberactie heeft ongeveer €285,00 opgebracht.


                           Check, check, dubbel check ....Nieuwjaarsduik
En de eerste actie van het nieuwe jaar: De Nieuwjaarsduik is ook al weer voorbij.
Op 1 januari 2014 exact 12:00 uur, werd bij "De rietplas" in Houten het startschot gegeven door burgemeester Wouter de Jong.
Bikkels zijn het die steeds weer voor Band met Band het water in gaan. Zij lieten zich ook dit jaar sponsoren. De opbrengst is ongeveer €1.000,00.Iedereen die, in welke vorm dan ook, ons in 2013 heeft gesteund: Hartelijk dank!
We hopen ook in 2014 op uw steun te mogen rekenen.Jubileumdag 10 jaar BmB en HGR

Stichting Band met Band vierde zaterdag 15 maart haar 10 jarig jubileum.
Reden voor een bescheiden feestje.


In weekblad "het groentje" van 19 maart is hierover het volgende geschreven:
Klik hier om het artikel te downloadenNieuwsbrief maart 2014

LOPENDE BAND

De nieuwsbrief van stichting Band met Band
Jaargang 6, nummer 19, maart 2014


In deze nieuwsbrief staat het 10-jarig jubileum centraal. Daarnaast doen we kort verslag van het bezoek van enkele bestuursleden aan Band in januari 2014. Wij wensen u veel leesplezier.

Band met Band 10 jaar
Op zaterdag 15 maart vierden we ons 10-jarig jubileum. Veel vrijwilligers die de afgelopen jaren betrokken zijn geweest bij het werk van de stichting kwamen bij elkaar om herinneringen uit te wisselen, een enorme hoeveelheid foto’s te bekijken, en bekenden uit Roemenië te ontmoeten.
Want speciaal voor dit jubileum waren dominee Kosti, zijn zoon Konstantin, Arpi en Michai uit Band overgekomen naar Nederland. Met zijn vieren verzorgden ze enkele Roemeense muziekoptredens. Daarnaast leverde het Houtense koor Njoy een muzikale bijdrage.
Na deze optredens was het de hoogste tijd om de inwendige mens te versterken: Geen feest zonder taart.De jongeren (en ouderen) die mee zijn geweest met een of meerdere Houten goes Romania projectreizen, verzamelden hun herinneringen op enkele gekleurde doeken die samen de Nederlandse en Roemeense vlag vormden. Deze vlaggen werden aan het einde van de dag aangeboden aan dominee Kosti, zodat hij ze mee kan nemen naar Band.De vlaggen werden aangeboden in aanwezigheid van de Houtense burgemeester De Jong, die langskwam om de stichting te feliciteren met het 10-jarig jubileum en al het werk dat in die 10 jaar is verricht.
De Jong gaf aan dat in Houten veel contacten zijn met diverse projecten in Roemenië, en dat dit vrijwilligerswerk altijd een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van de mensen, dat het een persoonlijke verrijking is om kennis te maken met een andere cultuur.
De Roemeense gasten hadden nog wel een vraag voor de burgemeester. ‘ Hebt u misschien nog een brandweerauto over in Houten? In Band is er namelijk geen brandweerauto, wat betekent dat bij brand er een auto moet komen uit een stad 20 kilometer verderop. Die komt nu dus altijd te laat….’
We willen deze vraag graag ook bij u als lezer van deze nieuwsbrief, en geïnteresseerde in het werk van de stichting Band met Band, onder de aandacht brengen. Wie weet kunnen we op deze manier onze Roemeense vrienden 'uit de brand' helpen.


Voortgang naschoolse educatie
In januari van dit jaar zijn Jan Hoetmer en Kees van Dam naar Band afgereisd om verdere stappen te zetten in het opzetten van naschoolse educatie (After School Programma). Er is een gesprek gevoerd met de directeur van de school in Band die het After School Programma volledig ondersteunt. Voor hem is een voorwaarde dat het serieus opgepakt wordt en echt doorgaat. Dat willen wij ook. Hij belooft een goede leerkracht aan te bieden en te zorgen voor lesprogramma's en huiswerk. Hij benadrukt dat de samenwerking met maatschappelijk werk belangrijk is zodat er goed gekeken wordt naar de sociale omgeving van de kinderen en de motivatie van de ouders. Ook met de maatschappelijk werkster in Band is een gesprek gevoerd. Ook zij geeft graag een bijdrage te willen leveren aan dit project.
De verschillende mogelijkheden om samen te werken met andere organisaties zijn onderzocht. Samen met de Roemeense stichting Diakonia en met ondersteuning van de schooldirecteur en de burgemeester van Band wordt hard gewerkt om het programma in het najaar van start te laten gaan. Hopelijk met de nodige financiering vanuit Europese subsidie.

Wat kunt u voor ons betekenen?
Bidden:

  • danken dat we ons al weer 10 jaar mogen en hebben kunnen inzetten voor onze naaste in Band
  • voor de betrokkenen die de naschoolse educatie opzetten en van start laten gaan

Wilt u ons financieel steunen? Dat kan ook! U kunt u bijdrage overmaken op IBAN: NL48INGB0009695955 t.n.v. stichting Band met Band te Houten (de stichting heeft een ANBI verklaring zodat uw gift aftrekbaar is voor de belasting).


Jubileumfotos

Eind 2013 bestond Stichting Band met Band 10 jaar. We hebben het maart 2014 gevierd en hierover heeft u in de nieuwsbrief al kunnen lezen. Onderstaand staan de foto's..
Nieuwsbrief november 2014

LOPENDE BAND

De nieuwsbrief van stichting Band met Band
Jaargang 6, nummer 209, november 2014


De laatste nieuwsbrief van dit jaar staat in het teken van een belangrijke bestuursreis en de voorbereidingen op Houten Goes Romania 2015 (HGR2015).

Bestuursreis 6-11 november
Van donderdag 6 november tot dinsdag 11 november verbleven de bestuursleden van de stichting in Roemenië, om verdere stappen te zetten in het opzetten van naschoolse educatie en de banden met de Roemeense vrienden weer aan te halen. Tijdens deze reis hadden we enkele ‘ toevallige’ ontmoetingen die later van grote waarde bleken.

Enkele hoogtepunten: Op donderdag stond in Cluj Napoca een bijeenkomst gepland van Nederlandse NGO’s (niet-gouvernementele organisaties, zoals stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen), georganiseerd door de Nederlandse ambassade in Roemenië. Het doel was om informatie te delen over onder andere het efficiënt sturen van een NGO en de mogelijkheden om samen te werken. We spraken een tweetal brandweerlieden uit Friesland, die regelmatig oude maar nog zeer goed bruikbare brandweerwagens en ander vuurbestrijdingsmaterieel naar Roemenië transporteren. Dit was voor ons een interessant gegeven. Weet u nog dat dominee Kosti in de vorige nieuwsbrief bij de burgemeester van Houten informeerde naar een brandweerwagen voor Band? Dit lijntje houden we dus heel warm!

Zaterdagochtend hebben met het gezin van Kosti uitgebreid bijgepraat. We hebben onze waardering uitgesproken over de manier waarop Kosti zijn taak opvat. Niet gemakkelijk om in een armoedige, gespannen omgeving als een man van God je werk te moeten doen. We hebben Kosti ook alle steun beloofd en hij kan altijd een beroep op ons doen.

Daarna bezochten we de Hongaarse dominee in Berghia (een kleine 10 minuten rijden van Band). Hij toonde ons enkele gebouwen waar we als groep zouden kunnen verblijven tijdens Houten goes Romania 2015. Verschillende ruimtes waar we kunnen slapen en koken. Ook waren er vast wel jongeren uit zijn gemeente te vinden, die mee wilden als vertalers bij ons kinderwerk. Kortom, het zag er prima uit. Alleen de beschikbaarheid was nog een vraag. We hebben afgesproken om dat uit te zoeken en sowieso snel weer contact te hebben.

Maandagochtend hadden we een afspraak bij stichting FAER, een Zwitserse organisatie die veel ervaring heeft met naschoolse programma’s en ons wil helpen om dit ook in Band te realiseren. FAER neemt het grootste deel van de kosten voor haar rekening, maar voorwaarde is dat de lokale autoriteiten het programma (ook financieel) ondersteunen. Dus, terwijl we weer naar Band terug reden, probeerden we de burgemeester van Band te bereiken om met hem hierover door te praten. Dat lukte. De burgemeester ontving ons hartelijk en was positief gestemd over ons verhaal. Hij moest wel overleggen met de gemeenteraad. Hoe weten we nu of de burgemeester echt in actie komt? We hadden nog wisselgeld, want de burgemeester had veel oren naar een brandweerauto die we in de aanbieding hadden...... Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er in Band iemand is, die bij de burgemeester en de gemeenteraad de snelheid er in houdt? We hadden van iemand uit ons CE Union house (waar we verbleven) de naam van Eva gekregen, een psychologe in Band die iets wilde doen voor Roma inclusie (programma van de EU om de Roma beter te integreren). We gingen bij haar op bezoek (1,5 uur rijden, deels over grindpaden). Eva kent enkele gemeenteraadsleden, en wil ons graag helpen om de gemeenteraad te overtuigen het contract te tekenen. De burgemeester is positief. Nu alleen nog het contract tekenen. Veel van onze belevenissen hebben we hier niet eens opgeschreven. Het waren intensieve dagen, we hebben vele honderden kilometers gereden, en veel mensen gesproken. We hopen in 2015 een start te kunnen maken met het naschoolse programma.

Houten Goes Romania 2015 (HGR2015)
In de zomer van 2015 gaan ca 40 mensen voor 2 weken naar Band in het kader van Houten goes Romania. De voorbereidingen hiervoor zijn enkele maanden geleden gestart. Er zijn al enkele bijeenkomsten geweest, waar de deelnemers elkaar (nader) hebben leren kennen, en waar de verschillende commissies in het leven zijn geroepen. Deze commissies moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat op logistiek gebied alles goed is geregeld, en dat er een gedegen programma voor klus- en kinderwerk ligt. De eerste acties zijn gestart, en er zullen nog veel acties volgen, voordat de jongeren in 2015 afreizen naar Band.


Collecteweek

In de week van 16 tot en met 21 februari 2015 wordt er weer de jaarlijkse collecteweek in de gemeente Houten gehouden.
U kunt jongeren die zelf aan het project werken aan de deur verwachten.

Het doel is de naschoolse opvang voor de zigeunerkinderen te realiseren.

Helpt u mee?

Klik op de foto om het volledige krantenartikel te lezen zoals dat in het "Groentje" heeft gestaan.


HGR2015-deel1

Vele acties zijn er weer gehouden om het geld bij elkaar te sprokkelen voor de tweejaarlijkse reis, Houten goes Romania (HGR), naar Roemenië.

Koningsdag
Het hoogtepunt van alle acties is toch altijd weer Koningsdag. Met twee of drie personen moet je dan de toiletwagen een uurtje schoon houden en natuurlijk de bezoekers laten betalen. Daarnaast hebben we zaken verkocht op de zogenaamde 'kleedjesmarkt'.

Vertrek
Zaterdag 11 juli 2015 is de groep van 40 personen vertrokken naar Band. We hebben vele ouders bereid gevonden ze weg te brengen naar vliegveld Eindhoven. 's-avonds om 20:30 uur zullen ze in Berghia aankomen. Daar is de uitvalsbasis voor het project. Band ligt op ongeveer 8 km afstand.

Volg de groep via de Blog
De activiteiten van de HGR2015 groep zijn te volgen op hun eigen Blog. Er zijn een aantal handige digi-jongeren bij die zelf deze blog hebben opgezet en vrijwel dagelijks zullen bijhouden.
U kunt de blog vinden op: HGR2015Blog